Car Bank Insurance
cbi.lienhe@gmail.com

Đăng ký lái thử xe

Hướng dẫn

Mua bảo hiểm dân sự

Bước 1: điền thông tin như yêu cầu

Bước 2: Liên hệ trao đổi hẹn ngày lái thử xe
Tham khảo bảng biểu phí tại đây
Bước 3: Xác nhận lái thử và kết thúc