Car Bank Insurance
cbi.lienhe@gmail.com
Bảo hiểm ô tô
Bảo hiểm cá nhân
Bảo hiểm Doanh nghiệp
Công ty TNHH Aon Việt Nam

Công ty TNHH Aon Việt Nam

CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM
+84 24 3826 0832
http://www.aon.com/vietnam/en
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali)

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1900 96 96 75
https://www.generali-life.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life)

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
+84 (24) 2229 8888
https://mbageas.life/
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt)

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84.24) 3826 2614
https://baoviet.com.vn/
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1800-588812
http://www.baominh.com.vn/
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
02437760867, 02437760923
www.pjico.com.vn
Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
024 37342299
http://www.pvi.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (BVTM)

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (BVTM)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84.28) 38221340
https://baoviettokiomarine.com/site/
Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)

Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84-24) 3826 2686
https://uicvn.com
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
8424-37724466
https://www.pti.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina)

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
028 3823 7812
http://svi.com.vn
Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84.28) 6288 3030
https://vass.com.vn/
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
024.22200282
https://www.bic.vn/
Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE)

Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
+8424 6270 4222
https://www.qbe.com/vn/
Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84.4) 6299.0055
https://home.abic.com.vn/
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(+84-28) 5413 5966
https://www.pacvn.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty)

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
0908886644
https://www.libertyinsurance.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb (Chubb)

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb (Chubb)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(84 28) 38 27 8989
https://www.chubb.com/vn-vn/
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
024 6285 3388
https://www.mic.vn/
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(024)-6276 5555
http://www.bhhk.com.vn
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1800 60 65
https://bshc.com.vn/
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(028) 3915 1832
https://bhv.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG)

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(+84-24) 39369188 ~ 39369200
https://www.msig.com.vn/vi
Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon)

Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
+84-24-62827888
https://www.fubonlife.com.vn/
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành)

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1900 1898
https://xti.com.vn/
Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay)

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
028.62888385
https://www.cathay-ins.com.vn/
Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội)

Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội)

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(+84-24) 3946 0322
https://sgic.com.vn/