Car Bank Insurance
cbi.lienhe@gmail.com
Khuyến mãi ngân hàng

Hoàn tiền mua sắm với thẻ thanh toán Sacombank

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Thông tin liên hệ: 0906677601
Ngày đăng: 30/08/2021
Thông tin tham khảo

1. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
2. PHẠM VI TRIỂN KHAI: Toàn quốc.
3. HÌNH THỨC ƯU ĐÃI: hoàn tiền cho khách hàng thực hiện giao dịch thẻ thanh toán
Sacombank.
4. KHÁCH HÀNG ÁP DỤNG: chủ thẻ thanh toán nội địa và quốc tế Sacombank ngoại trừ: (i)
Chủ thẻ phụ, thẻ Visa Signature Debit, Visa Platinum Cashback và (ii) CBNV Sacombank.
5. TỔNG GIÁ TRỊ NGÂN SÁCH: 5,475,000,000 đồng
6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Áp dụng cho các giao dịch thanh toán Online và POS trên lãnh thổ Việt Nam.
6.1. Tỷ lệ hoàn tiền:
- Đối với giao dịch nội địa: 0.5% giá trị thanh toán
- Đối với giao dịch quốc tế: 1% giá trị thanh toán
6.2. Điều kiện hoàn tiền:
- Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền đối với giao dịch đầu tiên trong ngày có giá trị
từ 2,000,000 đồng trở lên; số tiền hoàn không vượt quá 50,000 đồng/ngày.
- Ngân sách hoàn tiền: 15,000,000 đồng mỗi ngày, ưu tiên theo thứ tự thời gian giao
dịch kể từ 0h.
6.3. Phương thức hoàn tiền:
- Hoàn tiền dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản phát hành thẻ thanh toán
Sacombank của khách hàng.
- Sacombank chỉ hoàn tiền đối với những tài khoản thanh toán còn hoạt động tại thời
điểm hoàn tiền
6.4. Thời gian hoàn tiền: Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền trực
tiếp vào tài khoản phát hành thẻ thanh toán Sacombank của khách hàng, chậm nhất
vào cuối tháng tiếp theo.

Điều kiện sử dụng